Gå til innhold
Del av bok/rapport

Marine plastics and microplastics.

Halsband, C.; Herzke, D.

Publikasjonsdetaljer

Bok: AMAP assessment 2016: Chemicals of emerging Arctic concern, 269–275, 2017