Gå til innhold
Rapport

Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver.

Larssen, S.; Hagen, L.O.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 46/2000

Utgiver: NILU

År: 2000

ISBN: 82-425-1211-6

File: OR 46/2000 (pdf, 3.73 MB)

Sammendrag: Rapporten gir resultatene av "Foreløpig vurdering, FV" av luftkvaliteten i valgte soner i Norge, ifølge kravene i EU-direktivene. På grunnlag av FV er det gitt to alternative forslag til endelig sone-inndeling for Norge etter luftkvalitetsdirektivene, som skal danne grunnlag for senere årlig rapportering til EU-kommisjonen. Det nødvendige målenettverket er også detaljert.