Gå til innhold
Rapport

Kartlegging av utvalgte nye organiske miljøgifter – bromerte flammehemmere, klorerte parafiner, bisfenol A og triclosan.

Fjeld, E.; Schlabach, M.; Berge, J.A.; Eggen, T.; Snilsberg, P.; Källberg, G.; Rognerud, S.; Enge, E.K.; Borgen, A.; Gundersen, H.

Publikasjonsdetaljer

År: 2004

ISBN: 82-577-4488-3