Gå til innhold
Foredrag

Felteksponering, dose-responsfunksjoner, måling og kartlegging av nedbrytningsmiljøet.

Henriksen, J.F.

Publikasjonsdetaljer

NILU, 29 mars 2004. "Bygnadars livslängd och karakterisering av nedbrytingsmiljøn".