Gå til innhold
Rapport

Kartlegging av utvalgte nye organiske miljøgifter 2004 : bromerte flammehemmere, perfluoralkylstoffer, irgarol, diuron, BHT og dicofol.

Fjeld, E.; Schlabach, M.; Berge, J.A.; Green, N.; Eggen, T.; Snilsberg, P.; Vogelsang, C.; Rognerud, S.; Kjellberg, G.; Enge, E.K.; Dye, C.; Borgen, A.; Gundersen, H.

Publikasjonsdetaljer

Serie: Statlig program for forurensningsovervåking, Rapport 927/2005. TA-2096/2005.

Utgiver: NIVA

År: 2005

ISBN: 82-577-4710-6