Gå til innhold
  • Send

  • Kategori

  • Sorter etter

  • Antall per side

Fant 8713 publikasjoner. Viser side 3 av 349:

Publikasjon  
År  
Kategori

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1995. NILU OR

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Hansen, G H.; Svenøe, T.

1996

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1996. NILU OR

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Hansen, G H.; Svenøe, T.

1997

Partikkelforurensning fra piggdekk. NILU OR

Larssen, S.; Hagen, L O.

Det er gjennomført en sammenstilling av målinger av PM2,5 og PM10 i større norske byer i 1990-årene. Rapporten gir en oversikt over overskridelser av kartleggings- og tiltaksgrenser i Forurensningsloven og av SFTs anbefalte luftkvalitetskriterier. Det er også beregnet bidrag til PM2,5- og PM10-konsentrasjonene både for årsmiddelverdier og de høyeste døgnmiddelverdiene fra veidekkeslitasje/oppvirvling fra veibanen, bileksos og andre lokale kilder og langtransporterte luftforurensninger.

1997

Distribution of polychlorinated biphenyls (PCBs) in snow samples in northern Norway. Organohalogen compounds, 39

Enge, E.K.; Heimstad, E.S.; Kallenborn, R.

1998

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1997. NILU OR

Braathen, G O.; Dahlback, A.; Svenøe, T.; Hansen, G H.

1998

Measurements of indoor and outdoor nitrogen dioxide concentrations using a passive sampler.

Innset, B.; Aspmo, K.; Bartonova, A.; Forsberg, B.; Borowska, M.; et al.

1999

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 1998. Statlig program for forurensningsovervåking, Rapport 781/99

Skjelkvåle, B.L. (red.) Tørseth, K.; Abrahamsen, G.; Saksgård, R.; Schartau, B.W.; Fjellheim, A.; et al.

1999

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1998. NILU OR

Høiskar, B.A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Bojkov, B.R.; Svenøe, T.; Hansen, G.H.

Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i 1998. For Oslo er trenden i totalozon for tidsrommet 1979-1998 beregnet. For Tromsø er trenden for 1985-1998 beregnet.

1999

Chemical ozone loss in the Arctic winter 1994/95 as determined by the Match technique.

Rex, M.; Von Der Gathen, P.; Braathen, G.O.; Harris, N.R.P.; Reimer, E.; Beck, A.; Alfier, R.; Krüger-Carstensen, R.; Chipperfield, M.; De Backer, H.; Balis, D.; O'connor, F.; Dier, H.; Dorokhov, V.; Fast, H.; Gamma, A.; Gil, M.; Kyrö, E.; Litynska, Z.; Mikkelsen, I.S.; Molyneux, M.; Murphy, G.; Reid, S.J.; Rummukainen, M.; Zerefos, C.

1999

Publikasjon
År
Kategori