Gå til innhold
  • Send

  • Kategori

  • Sorter etter

  • Antall per side

Fant 8991 publikasjoner. Viser side 359 av 360:

Publikasjon  
År  
Kategori

Modellberegninger av SO2 og metallavsetning i grenseområdene Norge - Russland. NILU OR

Bekkestad, T.; Knudsen, S.; Johnsrud, M.; Larsen, M.

1994

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1993. NILU OR

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Stordal, F.

1994

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1992. NILU OR

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Kåstad, B A.; Stordal, F.

1993

Spredningsberegninger for on-line overvåking i Grenland. Programbeskrivelse og brukerveiledning. NILU OR

Walker, S. E.; Grønskei, K. E.

Rapporten inneholder brukerveiledning og beskrivelse av programsystemet som er tilpasset overvåkingssystemet i Grenland. Det er utarbeidet en beskrivelse av beregningsmetoder, datafiler og programmer.

1992

Atmospheric corrosion tests along the Norwegian-Russian border. NILU OR

Henriksen, J F.; Mikhailov, A A.; Mikhailovski, Y.

1992

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1991. NILU OR

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Kåstad, B A.; Stordal, F.

1992

Overvåking av ozonlaget. Et norsk og et globalt perspektiv. NILU OR

Stordal, F.; Braathen, G O.; Dahlback, A.

1992

Air pollution in the border areas of Norway and Russia. Summary report 1990-1991. NILU OR

Sivertsen, B.; Makarova, T.; Hagen, L O.; Baklanov, A A.

1992

Luftforurensninger i grenseområdene Norge/Sovjetunionen januar 1990 - mars 1991. NILU OR

Sivertsen, B.; Hagen, L.O.; Hellevik, O.; Henriksen, J.F.

1991

Overvåking av ozonlaget, årsrapport 1990. NILU OR

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Stordal, F.

1991

Publikasjon
År
Kategori