Gå til innhold
  • Send

  • Kategori

  • Sorter etter

  • Antall per side

Fant 8891 publikasjoner. Viser side 1 av 356:

Publikasjon  
År  
Kategori

Feltstasjoner for atmosfærisk korrosjon. 3 mndrs eksponering. Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt. Teknisk rapport, 2578

Engen, O.H.; Haagenrud, S.E.; Anda, O.

1980

Photochemical oxidants in North-Western Europe 1976-79. A pilot project. NILU OR

Schjoldager, J.; Dovland, H.; Grennfelt, P.; Saltbones, J.

1981

Målinger av ozon i nedre Telemark, Oslo og Oslofjorden sommeren 1980. NILU OR

Schjoldager, J.; Dreiem, R.; Gundersen, G.; Stige, L.; Tveita, B.

Målinger av ozon pågikk tre steder i nedre Telemark (Langesund, Haukenes og Gvarv), ett sted ved Oslofjorden (Jeløya) og ett sted i Oslo (Maridalen). På fire av målestedene ble det registrert verdier over WHO's grenseverdi på 120 ¿g/m3. På Jeløya og i Maridalen ble det målt verdier over den amerikanske grenseverdien på 240 ¿g/m 3.

1981

Målinger av ozon, Østlandet - Telemark - Sørlandet, 1981 - 1983. Målinger av PAN, Telemark 1983. NILU OR

Schjoldager, J.; Dreiem, R.; Wathne, B M.; Johannessen, T.; Stige, L.; Tveita, B.

1984

Målinger av ozon, Østlandet-Telemark-Sørlandet. Målinger av PAN, Telemark, 1984-1985. NILU OR

Schjoldager, J.; Dreiem, R.; Krognes, T.; Johannessen, T.; Stige, L.; Tveita, B.

1987

User's guide for the Gaussian type dispersion models CONCX and CONDEP. NILU TR

Bøhler, T.

Rapporten inneholder en brukerbeskrivelse av de Gaussiske programmene CONCX og CONDEP, som beregner henholdsvis korttids- og langtidsverdier av konsentrasjoner for utslipp fra en eller flere skorsteiner. Rapporten inneholder en teoretisk del med bakgrunn for beregningene i tillegg til beregningseksempler.

1987

Målinger av fotokjemiske oksidanter (ozon og PAN) i Norge 1986. NILU OR

Hoem, K.; Dreiem, R.; Krognes, T.; Schjoldager, J.; Stige, L.; Tveita, B.

1988

Målinger av ozon i Norge 1987. NILU OR

Hoem, K.; Dreiem, R.; Schjoldager, J.; Stige, L.; Tveita, B.

1989

Instrumentering og innredning av den atmosfærekjemiske forskningsstasjonen på Zeppelin-fjell i Ny-Ålesund. NILU OR

Braathen, G.O.; Hov, Ø.

Rapporten beskriver et forslag til instrumentering av den atmosfærekjemiske målestasjonen på Zeppelinfjell i Ny-Ålesund på Svalbard. Det tas sikte på permanente målinger av ozon i troposfæren og stratosfæren, og bakkemålinger av NOx, hydrokarboner, halokarboner, klimagasser som CO2, metan,
lystgass, og SO2, sulfat og aerosoler.

1989

Luftforurensninger i grenseområdene Norge/Sovjetunionen januar 1990 - mars 1991. NILU OR

Sivertsen, B.; Hagen, L.O.; Hellevik, O.; Henriksen, J.F.

1991

Overvåking av ozonlaget, årsrapport 1990. NILU OR

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Stordal, F.

1991

Air pollution in the border areas of Norway and Russia. Summary report 1990-1991. NILU OR

Sivertsen, B.; Makarova, T.; Hagen, L O.; Baklanov, A A.

1992

Publikasjon
År
Kategori