Gå til innhold
  • Send

  • Kategori

  • Sorter etter

  • Antall per side

Fant 8642 publikasjoner. Viser side 341 av 346:

Publikasjon  
År  
Kategori

Volatile organic compounds in the museum environment - a PTR-TOF pilot study on canvas samples.

Mikoviny, T.; Eichler, P.; Müller, M.; Grøntoft, T.; Wisthaler, A.

2013

Volatile siloxanes in the European Arctic: assessment of sources and spatial distribution.

Warner, N.; Evenset, A.; Christensen, G.; Gabrielsen, G.W.; Borgå, K.; Leknes, H.

2010

Volcanic dust characterization by EARLINET during Etna's eruptions in 2001-2002.

Wang, X.; Boselli, A.; D'Avino, L.; Pisani, G.; Spinelli, N.; Amodeo, A.; Chaikovsky, A.; Wiegner, M.; Nickovic, S.; Papayannis, A.; Perrone, M.R.; Rizi, V.; Sauvage, L.; Stohl, A.

2008

Volcanoes and aviation.

Zehner, C.; Theys, N.; Prata, F.; Davies, I.

2015

Vortex-averaged Arctic ozone depletion in the winter 2002/2003.

Christensen, T.; Knudsen, B.M.; Streibel, M.; Andersen, S.B.; Benesova, A.; Braathen, G.; Claude, H.; Davies, J.; De Backer, H.; Dier, H.; Dorokhov, V.; Gerding, M.; Gil, M.; Henchoz, B.; Kelder, H.; Kivi, R.; Kyrö, E.; Litynska, Z.; Moore, D.; Peters, G.; Skrivankova, P.; Stübi, R.; Turunen, T.; Vaughan, G.; Viatte, P.; Vik, A.F.; von der Gathen, P.; Zaitcev, I.

2005

Vulkanaske.

Vogel, A.

2016

Vulnerability and resilience of the carbon exchange of a subarctic peatland to an extreme winter event

Parmentier, Frans-Jan W.; Rasse, Daniel; Lund, Magnus; Bjerke, Jarle W.; Drake, Bert G.; Weldon, Simon Mark; Tømmervik, Hans; Hansen, Georg Heinrich

Extreme winter events that damage vegetation are considered an important climatic cause of arctic browning—a reversal of the greening trend of the region—and possibly reduce the carbon uptake of northern ecosystems. Confirmation of a reduction in CO2 uptake due to winter damage, however, remains elusive due to a lack of flux measurements from affected ecosystems. In this study, we report eddy covariance fluxes of CO2 from a peatland in northern Norway and show that vegetation CO2 uptake was delayed and reduced in the summer of 2014 following an extreme winter event earlier that year. Strong frost in the absence of a protective snow cover—its combined intensity unprecedented in the local climate record—caused severe dieback of the dwarf shrub species Calluna vulgaris and Empetrum nigrum. Similar vegetation damage was reported at the time along ~1000 km of coastal Norway, showing the widespread impact of this event. Our results indicate that gross primary production (GPP) exhibited a delayed response to temperature following snowmelt. From snowmelt up to the peak of summer, this reduced carbon uptake by 14 (0–24) g C m−2 (~12% of GPP in that period)—similar to the effect of interannual variations in summer weather. Concurrently, remotely-sensed NDVI dropped to the lowest level in more than a decade. However, bulk photosynthesis was eventually stimulated by the warm and sunny summer, raising total GPP. Species other than the vulnerable shrubs were probably resilient to the extreme winter event. The warm summer also increased ecosystem respiration, which limited net carbon uptake. This study shows that damage from a single extreme winter event can have an ecosystem-wide impact on CO2 uptake, and highlights the importance of including winter-induced shrub damage in terrestrial ecosystem models to accurately predict trends in vegetation productivity and carbon sequestration in the Arctic and sub-Arctic.

2018

Vurdering av CLEO for norske reindriftsutøvere

Fredriksen, Mirjam

Denne rapporten er en evaluering av Local Environmental Observer (LEO) Network ved bruk av erfaringene fra pilottestene utført i perioden 2016-2020 av arktiske akademikere, urfolksinstitusjoner og samisk samfunn i Norge. Rapporten prøver å finne svar på hvordan man kan tilrettelegge for innrapportering av observasjoner på lokale miljøendringer blant norske reindriftsutøvere samt opprettholde en utstrakt bruk. Dette for å skape engasjement, bevisstgjøring, forsterke lokale stemmer og identifisere svar på viktige miljøutfordringer og mulige handlinger, og søke konstruktive og respektfulle måter å dele informasjon og samarbeid mellom ulike kunnskapssystemer.
Rapporten konkluderer med at for å gjøre det mulig for norske reindriftsutøvere å rapportere inn observasjoner av klimaendringer i miljøet, og legge til rette for en utstrakt og kontinuerlig bruk, bør det bygges en egen Sápmi løsning.

NILU

2021

Vurdering av forandringer i utslipp til luft ved bruk av gass som energibærer og virkninger på luftkvaliteten i Sør-Trøndelag. NILU OR

Knudsen, S.

Rapporten har tatt for seg virkningen på luftkvaliteten av potensielle utslippsreduksjoner ved gassrørledning inn Trondheimsfjorden. Det er sett på lokal luftkvalitet og innvirkning på Norges internasjonale forpliktelser til utslippsreduksjoner.

2000

Vurdering av luftforurensning fra alternative veitraseer for Ringvei vest, Bergen. NILU OR

Haugsbakk, I.

Det er utført beregninger av produksjon og spredning for CO og NOx/NO2 for tunneler for alternative veitraseer ved Ringvei vest, Bergen. Beregnete konsentrasjoner er sammenlignet med SFTs anbefalte retningslinjer for luftkvalitet.

1999

Vurdering av luftforurensning ved bioenergianlegg i Lillehammerområdet. Fylkessykehuset og Granheim Lungesykehus. NILU OR

Grønskei, K.E.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Lillehammer fylkeskommune beregnet forurensningsbelastning ved Lillehammer fylkessykehus og Granheim lungesykehus. Forurensningsbelastningen ved anleggene er vurdert på grunnlag av SFTs luftkvalitetskriterier og resultatet av spredningsberegninger. Beregningsresultatene viser at maksimale timevise konsentrasjoner vil tilfredsstille SFTs krav til nye anlegg for begge sykehus. Utslippene er små og langtidsmiddelkonsentrasjonene blir meget lave sett i forhold til SFTs luftkvalitetskriterier.

2000

Vurdering av luftforurensning ved tunnelmunning E6 Steinkjer-Eggevammen tunnel. NILU OR

Haugsbakk, I.

Det er beregnet produksjon og spredning fra tunnelforbindelse - Eggevammen tunnel i Steinkjer basert på trafikkprognoser for årene 2005 og 2015.

2000

Vurdering av luftforurensning ved tunnelmunninger E136 Breivika-Lerstad, Ålesund kommune. NILU OR

Haugsbakk, I.

Det er beregnet produksjon og spredning fra tunnelforbindelse mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune basert på trafikkprognoser for årene 2006 og 2030.

2000

Publikasjon
År
Kategori