Gå til innhold
  • Send

  • Kategori

  • Sorter etter

  • Antall per side

Fant 9199 publikasjoner. Viser side 361 av 368:

Publikasjon  
År  
Kategori

Very Strong Atmospheric Methane Growth in the 4 Years 2014-2017: Implications for the Paris Agreement

Nisbet, E. G.; Manning, M. R.; Dlugokencky, E. J.; Fisher, R. E.; Lowry, D.; Michel, S. E.; Myhre, Cathrine Lund; Platt, Stephen Matthew; Allen, G.; Bousquet, P.; Brownlow, R.; Cain, M.; France, J. L.; Hermansen, Ove; Hossaini, R.; Jones, A. E.; Levin, I.; Manning, A. C.; Myhre, Gunnar; Pyle, J. A.; Vaughn, B.; Warwick, N. J.; White, James W. C.

Atmospheric methane grew very rapidly in 2014 (12.7 ± 0.5 ppb/year), 2015 (10.1 ± 0.7 ppb/year), 2016 (7.0 ± 0.7 ppb/year), and 2017 (7.7 ± 0.7 ppb/year), at rates not observed since the 1980s. The increase in the methane burden began in 2007, with the mean global mole fraction in remote surface background air rising from about 1,775 ppb in 2006 to 1,850 ppb in 2017. Simultaneously the 13C/12C isotopic ratio (expressed as δ13CCH4) has shifted, has shifted, now trending negative for more than a decade. The causes of methane's recent mole fraction increase are therefore either a change in the relative proportions (and totals) of emissions from biogenic and thermogenic and pyrogenic sources, especially in the tropics and subtropics, or a decline in the atmospheric sink of methane, or both. Unfortunately, with limited measurement data sets, it is not currently possible to be more definitive. The climate warming impact of the observed methane increase over the past decade, if continued at >5 ppb/year in the coming decades, is sufficient to challenge the Paris Agreement, which requires sharp cuts in the atmospheric methane burden. However, anthropogenic methane emissions are relatively very large and thus offer attractive targets for rapid reduction, which are essential if the Paris Agreement aims are to be attained.
PLAIN LANGUAGE SUMMARY: The rise in atmospheric methane (CH4), which began in 2007, accelerated in the past 4 years. The growth has been worldwide, especially in the tropics and northern midlatitudes. With the rise has come a shift in the carbon isotope ratio of the methane. The causes of the rise are not fully understood, and may include increased emissions and perhaps a decline in the destruction of methane in the air. Methane's increase since 2007 was not expected in future greenhouse gas scenarios compliant with the targets of the Paris Agreement, and if the increase continues at the same rates it may become very difficult to meet the Paris goals. There is now urgent need to reduce methane emissions, especially from the fossil fuel industry.

American Geophysical Union (AGU)

2019

VETAPOS. Faglig sammendrag. NILU OR

Kallenborn, R.; Schmidbauer, N.; Reimann, S.

I flere rapporter og publikasjoner er det påpekt at lokal utslipp av forurensning har potensial for betydelige miljøpåvirkninger på Svalbard. Et fagarbeid rundt utslipp i sterkt trafikkerte områder i Longyearbyen påviser store mengder av flyktige forurensinger fra bil- og snøscootereksos med mulig effekt på mennesker og natur (Reimann et al. 2009).
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er tjærestoffer som slippes ut gjennom forbrenningsprosesser av fossil brensel. Disse stoffene finnes også i geologiske formasjoner med høy andel av organisk materiale (som kull, petroleum etc.). Å undersøke fordeling av disse stoffene i miljøprøver (jord, sediment) kan avsløre om PAH er av naturlig opprinnelse (petrogen) eller stammer fra utslipp fra motorer (bensin, diesel) eller annet fossilt brensel (pyrogen). Sammen med VOC-forbindelser, som raskt nedbrytes i miljøet er PAH en velegnet stoffgruppe for å identifisere og karakterisere uslipp fra fossilt brensel til miljøet.

2011

Vi må forvente flere skogbranner

Evangeliou, Nikolaos; Tørseth, Kjetil; Solbakken, Christine Forsetlund

2019

Vi må kutte utsleppa med 7,6 pst kvart år

Myhre, Cathrine Lund (intervjuobjekt); Tandstad, Bent (journalist)

2019

View from Europe (EMEP)

Aas, Wenche; Tørseth, Kjetil

2020

Vil ha internasjonalt forbod mot 7000 miljøgifter

Hanssen, Linda (intervjuobjekt); Ollestad, Tone (journalist)

2022

Vinterlufta

Grythe, Henrik (intervjuobjekt); Leine, Jan Erlend (journalist)

2024

Visualising and evaluating objective citizen-contributed environmental information: the CITI-SENSE Citizens' Observatory Toolbox.

Cole-Hunter, T.; Santiago, L.; Arpaci, A.; Broday, D.; Castell, N.; Galea, K.; Jovasevic-Stojanovic, M.; Martinez, T.; Robinson, J.; Svecova, V.; Keune, H.; Hurley, F.; Liu, H.-Y.; Berre, A.; Nieuwenhuijsen, M.; Bartonova, A.

2016

Vitamin C levels in blood are influenced by polymorphisms in glutathione S-transferases.

Horska, A.; Mislanova, C.; Bonassi, S.; Ceppi, M.; Volkovova, K.; Dusinska, M.

2011

Vitamin D winter: new considerations on its duration. x027:2004

Engelsen, O.; Brustad, M.; Lund, E.

2005

Vitamin D-effective solar UV radiation, dietary vitamin D and breast cancer risk.

Edvardsen, K.; Veierød, M.B.; Brustad, M.; Braaten, T.; Engelsen, O.; Lund, E.

2011

VOC contributions from building materials, furniture, and user equipment in low emitting and modular classrooms

Yang, Aileen; Holøs, Sverre Bjørn; Hak, Claudia; Vogt, Matthias; Schmidbauer, Norbert; Fjellheim, Øystein

2021

VOC emissions from canvas and acetic acid deposition to canvas and glass.

Grøntoft, T.; Schmidbauer, N.; Wisthaler, A.; Mikoviny, T.; Eichler, P.; Müller, M.; Hackney, S.; Larsen, A.S.

2014

VOC measurements 1998. EMEP/CCC

Solberg, S.

1999

VOC measurements 1999. EMEP/CCC

Solberg, S.; Dye, C.; Roemer, M.; Schmidbauer, N.

2001

VOC measurements 2000. EMEP/CCC

Solberg, S.; Dye, C.; Schmidbauer, N.; Wallasch, M.; Junek, R.

2002

VOC measurements 2001. EMEP/CCC

Solberg, S.

2003

VOC measurements 2002. EMEP/CCC

Solberg, S.

2004

VOC measurements 2003. EMEP/CCC

Solberg, S.

2005

VOC measurements 2004. EMEP/CCC

Solberg, S.

2006

Publikasjon
År
Kategori