Gå til innhold
  • Send

  • Kategori

  • Sorter etter

  • Antall per side

Fant 2096 publikasjoner. Viser side 209 av 210:

Publikasjon  
År  
Kategori

Målinger av ozon i Norge 1987. NILU OR

Hoem, K.; Dreiem, R.; Schjoldager, J.; Stige, L.; Tveita, B.

1989

Instrumentering og innredning av den atmosfærekjemiske forskningsstasjonen på Zeppelin-fjell i Ny-Ålesund. NILU OR

Braathen, G.O.; Hov, Ø.

Rapporten beskriver et forslag til instrumentering av den atmosfærekjemiske målestasjonen på Zeppelinfjell i Ny-Ålesund på Svalbard. Det tas sikte på permanente målinger av ozon i troposfæren og stratosfæren, og bakkemålinger av NOx, hydrokarboner, halokarboner, klimagasser som CO2, metan,
lystgass, og SO2, sulfat og aerosoler.

1989

Målinger av fotokjemiske oksidanter (ozon og PAN) i Norge 1986. NILU OR

Hoem, K.; Dreiem, R.; Krognes, T.; Schjoldager, J.; Stige, L.; Tveita, B.

1988

User's guide for the Gaussian type dispersion models CONCX and CONDEP. NILU TR

Bøhler, T.

Rapporten inneholder en brukerbeskrivelse av de Gaussiske programmene CONCX og CONDEP, som beregner henholdsvis korttids- og langtidsverdier av konsentrasjoner for utslipp fra en eller flere skorsteiner. Rapporten inneholder en teoretisk del med bakgrunn for beregningene i tillegg til beregningseksempler.

1987

Målinger av ozon, Østlandet-Telemark-Sørlandet. Målinger av PAN, Telemark, 1984-1985. NILU OR

Schjoldager, J.; Dreiem, R.; Krognes, T.; Johannessen, T.; Stige, L.; Tveita, B.

1987

Publikasjon
År
Kategori