Gå til innhold

EN

Bærekraftig byutvikling

Illustrasjonsbilde smarte byer
Foto: Colourbox

NILU bidrar til bærekraftig byutvikling med sin kunnskap om hvordan ulike kilder bidrar til luftforurensning og utslipp av klimagasser. Vi utfører målinger og overvåkning, og tilbyr innovative datatjenester og rådgivning til kommuner og næringsliv for utforming av tiltak og regelverk for å oppnå bedre luftkvalitet i byutvikling.

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om hvordan vi sikrer bærekraftig byutvikling og god luftkvalitet.

NILUs tjenester for bærekraftig byutvikling

  • Smarte sensorer for måling av luftkvalitet, både innendørs og utendørs
  • Digitaliserte løsninger og informasjon om luftkvalitet
  • Kunnskap om kilder og utslipp i byområder
  • Tiltaksvurderinger og planleggingsverktøy for nye miljøløsninger
  • Kartlegging av luftkvalitet i byområder
  • Involvering og engasjement av befolkning i byplanlegging (citizen-science)
  • Datafusjon, dataassimilering og maskinintelligens