Gå til innhold

Bærekraftig byutvikling

Illustrasjonsbilde smarte byer
Foto: Colourbox

NILU bidrar til bærekraftig byutvikling med sin kunnskap om hvordan ulike kilder bidrar til luftforurensning og utslipp av klimagasser. Vi utfører målinger og overvåkning, og tilbyr innovative datatjenester og rådgivning til kommuner og næringsliv for utforming av tiltak og regelverk for å oppnå bedre luftkvalitet i byutvikling.

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om hvordan vi sikrer bærekraftig byutvikling og god luftkvalitet.

NILUs tjenester for bærekraftig byutvikling

  • Smarte sensorer for måling av luftkvalitet, både innendørs og utendørs
  • Digitaliserte løsninger og informasjon om luftkvalitet
  • Kunnskap om kilder og utslipp i byområder
  • Tiltaksvurderinger og planleggingsverktøy for nye miljøløsninger
  • Kartlegging av luftkvalitet i byområder
  • Involvering og engasjement av befolkning i byplanlegging (citizen-science)
  • Datafusjon, dataassimilering og maskinintelligens

Eksempler på oppdrag / prosjekter

Nordic participatory, healthy and people-centred cities (NordicPATH)

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

HAPADS er et ambisiøst prosjekt som skal utvikle et nytt mobilt luftovervåkingssystem (inklusivt sensorer, datainnsamling, analyse og brukergrensesnitt), som vil muliggjøre informasjonsdrevne beslutninger for å redusere luftforurensnings eksponering.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Bærekraftig utvikling i byer

Et strategisk instituttprosjekt (SIS-prosjekt) designet i tett samarbeid mellom NILU og NIVA.

Prosjektets overordnete mål er å utvikle et metodisk rammeverk som kan hjelpe med å tenke strukturert og skaffe en systemisk tilnærming til å analysere urban miljørelatert bærekraft.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Participatory science toolkit against pollution (ACTION)

ACTION-prosjektet skal forandre måten vi gjennomfører folkeforskning (citizen science) i dag: fra en prosess ledet av forskere til å være mer samskapende, inkluderende og ledet av befolkningen. På denne måten anerkjennes det mangfoldet i folkeforskningslandskapet og i de utfordringene folkeforskere møter på mens prosjektet deres utvikler seg.

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner (iFLINK)

iFLINK-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris. Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring og datafusjonsteknologi for å korrigere og forbedre datakvaliteten fra de billigere sensorer.

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Pågående

Collective awareness platform for outdoor air pollution (hackAIR)

HackAIRs hovedmål var å utvikle og teste en åpen plattform for å sette innbyggerne i stand til å sette opp egne nettverk for overvåkning av luftkvalitet på en enkel måte. Det skulle også være enkelt å måle og offentliggjøre informasjon om luftforurensningsnivåer ved å benytte seg av sosiale online-nettverk, mobile og åpne maskinvareteknologier, samt strategier for å engasjere folk.

Prosjektperiode: 2016 – 2018

Fullført

iResponse: Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making (iResponse )

The iResponse project will develop and study social responsible ICT-based crowdsourcing tools for environmental research and decision-making processes based on citizen participation and engagement (crowdsourcing).

Prosjektperiode: 2015 – 2018

Fullført

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk (CITI-SENSE)

CITI-SENSE-prosjektet utviklet og testet miljørelaterte overvåknings- og informasjonssystemer basert på innovative og nye jordobservasjonsmetoder. Applikasjonene så på innbyggernes nærmiljø med fokus på urban luftkvalitet, kvalitet av urbane offentlige rom og inneklima i skoler.

Prosjektperiode: 2012 – 2016

Fullført