Gå til innhold

Bærekraftig byutvikling

Illustrasjonsbilde smarte byer
Foto: Colourbox

NILU bidrar til bærekraftig byutvikling med sin kunnskap om hvordan ulike kilder bidrar til luftforurensning og utslipp av klimagasser. Vi utfører målinger og overvåkning, og tilbyr innovative datatjenester og rådgivning til kommuner og næringsliv for utforming av tiltak og regelverk for å oppnå bedre luftkvalitet i byutvikling.

God luftkvalitet i norske byer er viktig for folks helse og trivsel. Økt urbanisering kan føre til mer forurensning i byene våre, og det er behov for mer kunnskap om hvordan vi sikrer bærekraftig byutvikling og god luftkvalitet.

NILUs tjenester for bærekraftig byutvikling

  • Smarte sensorer for måling av luftkvalitet, både innendørs og utendørs
  • Digitaliserte løsninger og informasjon om luftkvalitet
  • Kunnskap om kilder og utslipp i byområder
  • Tiltaksvurderinger og planleggingsverktøy for nye miljøløsninger
  • Kartlegging av luftkvalitet i byområder
  • Involvering og engasjement av befolkning i byplanlegging (citizen-science)
  • Datafusjon, dataassimilering og maskinintelligens

Eksempler på oppdrag / prosjekter

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner (iFLINK)

iFLINK-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris. Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring og datafusjonsteknologi for å korrigere og forbedre datakvaliteten fra de billigere sensorer.

Prosjektperiode: 01.01.2019 – 31.12.2021

Pågående

iResponse: Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making (iResponse )

The iResponse project will develop and study social responsible ICT-based crowdsourcing tools for environmental research and decision-making processes based on citizen participation and engagement (crowdsourcing).

Prosjektperiode: 01.09.2015 – 30.09.2018

Fullført

Brukte bildekk i asfaltproduksjon (RubberRoad)

Prosjektet tar for seg en innledende studie for ansvarlig bruk av brukte bildekk ved å stimulere til produksjon av asfalt med gummiinnhold i Norge. Målet er å motivere norsk asfaltindustri og andre interessenter til å gjenvinne gummi fra resirkulerte bildekk og benytte det i bil- og sykkelveier, som en konkurransedyktig ressurs.

Prosjektperiode: 01.01.2018 – 31.12.2018

Fullført