Gå til innhold

Bygg og anlegg

Lastebil tipper last i grustak
Foto: Colourbox

Pukkverk, sandtak og liknende medfører ofte både støy- og støvplager. NILU er blant de virksom­hetene som kan utføre målinger av nedfallsstøv etter norsk standard NS4852. Vårt laboratorium er akkreditert for denne type analyser, og tilfredsstiller dessuten kravene i NS-EN ISO/IEC 17025.

NILUs tjenester for anleggsvirksomheten:

  • Akkrediterte målinger av mineralsk støv
  • Målinger av tungmetaller i støvet og analyse for uorganiske salter
  • Akkrediterte målinger av PM2,5 og PM10
  • Vurdering av målingene i forhold til norsk regelverk

Måleprosessen

Målingene utføres på stedet, der NILU setter ut støvsamlere som skal stå i minimum en måned. Etter den tid samles de inn og sendes til NILU. Der filtreres innholdet og det foretas målinger og analyser etter godkjent standard.