Gå til innhold

Prosessindustri

Prosessanlegg
Foto: Colourbox

NILU utfører jevnlig prosjekter for prosessindustrien.

Tjenestene spenner fra estimering og miljøovervåkning av industrielle utslipp (også diffuse utslipp), til vurdering og begrensning av påvirkning på miljø og helse. Vi utfører også mer grunnleggende vurderinger som kan bidra til en mer miljøorientert prosessdesign. NILUs tjenester fokuserer på sirkulær økonomi, og å redusere miljøbelastningen langs hele forsyningskjeden.

NILUs tjenester for prosessindustrien

  • Overvåkning av konsentrasjon og avsetting av luftforurensning ved industriområder
  • Miljøkonsekvensvurdering ved bruk av spredningsmodeller og livsløpsvurdering (LCA)
  • Identifisering av potensial for resirkulering ved bruk av masse-/materialflytanalyse (MFA)
  • Utvikling av støtteverktøy for miljødesign og beslutninger
  • Løsninger for sirkulær økonomi
  • Kvantifisering av bidrag fra forskjellige kilder til miljøkonsentrasjoner over bakgrunns-/grunnlinjeforhold
  • Rekonstruksjon av utslipp og miljøhistorie

Utvalgte prosjekter

Rare Earth Elements (REEs) and Platinum Group Metals (PGM)

Smarttelefon i deler

Som en del av vår forskning på sirkulær økonomi har NILU et prosjekt om sjeldne jordartsmetaller (REEs) og platinagruppemetaller (PGM). Selv om de ikke brukes i store mengder, er disse metallene helt avgjørende for vår moderne teknologi. Hensikten med dette prosjektet er å identifisere potensielle beholdninger tilgjengelige for gjenvinning, og kvantifisere metallforurensning i prosessering av elektronisk avfall.

Eksempler på oppdrag / prosjekter

Science-based risk governance of nanotechnology (RiskGone)

Tjenestene spenner fra estimering og miljøovervåkning av industrielle utslipp (også diffuse utslipp), til vurdering og begrensning av påvirkning på miljø og helse. Vi utfører også mer grunnleggende vurderinger som kan […]

Prosjektperiode: 2019 – 2023

Pågående

Intelligent saneringssystem for fjerning av skadelige forurensninger i vann ved hjelp av modifisert karbonskum (i-CLARE)

Tjenestene spenner fra estimering og miljøovervåkning av industrielle utslipp (også diffuse utslipp), til vurdering og begrensning av påvirkning på miljø og helse. Vi utfører også mer grunnleggende vurderinger som kan […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående